NL | EN

The Black Fish

The Black Fish is een internationale zeebeschermings-organisatie met een missie om een mentaliteitsverandering te bewerkstelligen ten opzichte van onze kostbare oceanen en te werken aan de bescherming van het unieke zeeleven. Door te onderzoeken, te informeren en het ondernemen van geweldloze directe actie, voeren we campagne om illegale en schadelijke vismethoden te beëindigen en waarborgen we een toekomst voor de vele soorten leven in onze zeeën.

voor meer info:
www.theblackfish.org

Sea First

Sea First Foundation (SFF) werd opgericht uit een bezorgdheid over de slechte situatie waarin de oceanen verkeren en de problemen die dit teweeg brengt voor mens, dier en natuur.

SFF streeft naar een wereld waarin de mensheid de oceanen erkent als essentieel voor al het leven en actie onderneemt om deze te beschermen en te koesteren.

Hiertoe tracht SFF mensen warm te maken voor de pracht en biodiversiteit van het onderwaterleven en hen tegelijkertijd te informeren over de problemen die de gezondheid van deze wereld in de weg staan. Dit gebeurt door middel van sensibilisering en educatie. De belangrijkste doelgroep voor SFF zijn kinderen en jongeren want zij zijn de 'volwassenen van de toekomst', maar daarnaast organiseert SFF ook acties en lezingen voor het brede publiek.

voor meer info:
www.seafirst.nl

World Animal Protection

World Animal Protection is een internationale dierenwelzijnsorganisatie. We pakken dierenleed direct aan en werken nauw samen met lokale organisaties om dieren ter plekke te helpen.

World Animal Protection is al 30 jaar actief als partner van de dieren. Met reddingsoperaties, noodhulp, campagnes, educatie en training maken we een wezenlijk verschil in het leven van vele dieren.

Samen met onze achterban zetten we dierenwelzijn op de agenda, en streven we ernaar dat dieren overal ter wereld worden beschermd door effectief uitgevoerde wetgeving.

voor meer info:
www.worldanimalprotection.nl